Avlytting av hustelefon

For de som ønsker å foreta avlytting av hustelefon, har vi løsningen også her. Vi har flere produkter som er egnet for å gjøre lydopptak av samtaler via hustelefoner. Disse sørger for at du får med begge sider av samtalen.
Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.